Klub jedrenja na dasci JADRIJA

Klub jedrenja na dasci JADRIJA
Mandalinskih žrtava 11c
Šibenik
Telefon: +385 (0)22 219 992 Fax: +385 (0)22 219 992