ACI MARINA PALMIŽANA

ACI MARINA PALMIŽANA
43°09,8’ N 16°23,8’ E
Hvar
Telefon: +385(021)744 995 Fax: +385(021)744 985

Marina raspolaže sa 160 vezova u moru opremljenih priključcima za vodu i struju.