ACI MARINA ROVINJ

ACI MARINA ROVINJ
(45°04,06'; N 13°38,04'; E)
Rovinj
Telefon: +385(52)813-133 Fax: +385(52)842-366

Marina raspolaže s 386 vezova u moru te s 40 mjesta za smještaj plovila na kopnu.