ACI MARINA SPLIT

ACI MARINA SPLIT
(43°30,1'; N 16°26,0'; E)
Split
Telefon: +385(021)398 548 Fax: +385(021)398-556

Marina raspolaže s 364 veza u moru te sa 60 mjesta za smještaj plovila na suhom. Svi vezovi opremljeni su priključcima za vodu i struju.