Pretraživač

Obala Pina Budicina 12, Rovinj
Tel: +385(0)52 811 566, 813 469
Fax: +385(0)52 816 007
(45°04,06'; N 13°38,04'; E), Rovinj
Tel: +385(52)813-133
Fax: +385(52)842-366
Valpereri 6, Rovinj
Tel: +385(0)52 816 308
Fax: +385(0)52 816 308
Dvor Massatto 4, Rovinj
Tel: +385 (0)52 815 181
Fax: +385 (0)52 815 197
Limski kanal 1, Rovinj
Tel: +385(0)52 448 222
Fax: +385(0)52 448 452
Gripole 70, Rovinj
Tel: +385(52)816 851
Fax: +385(52)840 145
Riccardo Daveggia bb, Rovinj
Tel: +385(52)815 654
Camiore 11, Rovinj
Tel: +385(0)52 830 598
Monsena bb, Rovinj
Tel: +385(0)52 811 025
Fax: +385(0)52 811 541
Monte Ricco bb, Rovinj
Tel: +385(0)52 821 152
Obala Alda Rismondo 2, Rovinj
Tel: +385(52)814-130
Fax: +385(52)814-132
Eugena Kumičića 13, Rovinj
Tel: +385(0)52 842 300
Fax: +385(0)52 842 331
V. Švalbe 38-42, Rovinj
Tel: +385(0)52 840 502
Fax: +385(0)52 840 111
Monte Mulini, Rovinj
Žminjska 1, Rovinj
Tel: +385(0)52 830 548; (0)91 535 63 35
Fax: +385(0)52 811 369
Svetog Križa 43, Rovinj
Tel: +385(0)52 815 975
Silvano Chiurco 8, Rovinj
Tel: +385(0)52 845 040
Fax: +385(0)52 845 050
Valalta bb, Rovinj
D. Biondi 8, Rovinj
Tel: +385(0)52 811 056, 813 087
Fax: +385(0)52 816 746
Polari bb, Rovinj
Tel: +385(0)52 812 551
Obala palih boraca br. 4, Rovinj
Tel: +385(52)811 515, 098 334 515
Fax: +385(52)830 403
A. Rismondo 23, Rovinj
Tel: +385(0)52 816 663
Fax: +385(0)52 816 096
Obala A.Rismonda bb, Rovinj
Tel: +385(0)52 816 075
Monpeloso 1, Rovinj
Tel: +385(0)52 842 022
Fax: +385(0)52 816 088
G. Martinuzzi 4, Rovinj
Tel: +385(0)52 813 483
Camp Valdalliso (Monsena bb), Rovinj
Tel: +385(0)52 821 192
Via A. Ferri 38, Rovinj
Tel: +385(52)813 402
Fax: +385(52)815 975
Sv.Križa 1, Rovinj
Tel: +385(52)816 337
Fax: +385(52)816 337
A. Mohorovičića 16, Rovinj
Tel: +385(52)840 940
Fax: +385(52)840 944
Luje Adamovića, Rovinj
Tel: ++385(0)52 632000
Fax: ++385(0)52 632001

Stranice