Turističko naselje HORIZONT

Turističko naselje HORIZONT
Verdulla 6/b
Pula
Telefon: +385(0)52 213 949 Fax: +385(0)52 210 162