OPATIJA - Turistički informativni centar

OPATIJA - Turistički informativni centar
M. Tita 128
Opatija
Telefon: +385(0)51 271 310 Fax: +385(0)51 712 290