Turistička zajednica grada POREČ

Turistička zajednica grada POREČ
Zagrebačka 9
Poreč
Telefon: +385(0)52 451 293; 451 458 Fax: +385(0)52 451 665

Vodeći centar hrvatskog turizma Poreč smješten je na zapadnoj obali istarskog poluotoka.
Priča o Poreču započinje prije 6.000 godina i naizmjenično je pišu Histri, Rimljani, Goti... Materijalni duhovni tragovi velikih kultura vidljivi su po uskim popločenim ulicama i trgovima stare gradske jezgre: ostaci antičkih hramova i foruma, romaničke, gotičke i barokne građevine, palače, kule i zidine.
Eufrazijeva bazilika iz VI. st. jedna je od najvrijednijih spomenika bizantskog crkvenog grditeljstva u svijetu, s ostacima starokršćanskih podnih mozaika.
A priča o Poreču nastavlja se i danas: moderni hoteli, restorani, kafići, izletnički i ribarski brodovi, sportski tereni, ulični slikari i žagor pravog jezičnog Babilona posjetitelja iz cijelog svijeta.